Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Stowarzyszenie na rzecz wspierania edukacji i demokracji obywatelskiej 'Synergia'

Brak danych o obsługiwanych organizacjach
Reklama
Reklama

Zakres działalności Stowarzyszenia obejmuje przede wszystkim:

a)    podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości społecznej oraz kulturowej, w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz kształcenie ustawiczne,

b)    zapobieganie powstawaniu i likwidacja wszelkiego typu barier związanych z dostępem do informacji i edukacji obywateli,

c)    zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,

d)    działania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego,

e)    działanie na rzecz praw człowieka, w szczególności praw grup marginalizowanych i dyskryminowanych społecznie,

f)     wspieranie aktywności obywatelskiej i propagowanie wartości płynących z idei społeczeństwa obywatelskiego,

aktywizację społeczności lokalnych

Dane kontaktowe
Telefon:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Adres biura:
Stowarzyszenie na rzecz wspierania edukacji i demokracji obywatelskiej 'Synergia'
ul.
NIP:
9662000794
KRS:
0000333190
REGON:
200288717